Veelgestelde vragen

Ik heb mijn kind voor meerdere kampen ingeschreven. Moet ik dan voor elk kamp naar de dokter om een medisch geschiktheids attest aan te vragen?

Nee, het medisch attest blijft het ganse kalanderjaar geldig. Het mag dus voor alle kampen en lessenreeksen gebruikt worden. U kunt het origineel bijhouden en telkens een kopie indienen.

Mijn kind heeft geen A-brevet paardrijden. Kan ik dan inschrijven voor het sportkamp Ponyrijden en Eventing?

Net zoals alle kampen bedoeld om een brevet te halen is het de regel dat we vragen om op het juiste niveau in te schrijven. Dit zorgt ervoor dat we een zo homogeen mogelijke niveaugroep kunnen samenstellen. Bovendien worden er tijdens dit kamp vaak wandelingen op de openbare weg georganiseerd. Het A-brevet is een wandelbrevet dat je nodig hebt om op de openbare weg te mogen rijden.

Mijn kind wordt pas 8 jaar een maand na het kamp. Mag ik haar/hem dan al inschrijven voor een kamp van 8 tot 12 jaar?

Ja, de leeftijdsgrenzen tellen voor het geboortejaar waarin men 8 of 12 jaar wordt.

Kan ik een eigen paard of pony meebrengen naar de Boerekreek?

Ja dit kan onder volgende voorwaarden: (zie bijlage pdf) Aan de eigenaars van de paarden of pony's wordt wel gevraagd dat zij minimum 2 weken op voorhand een aanvraag doen.
overeenkomst externe pony's(pdf)

Wat steek ik in de valies?

Volgende uitrusting is beschikbaar in het sportcentrum. Als u zelf dit materiaal hebt mag u het ook wel meebrengen en gebruiken maar dit is niet verplicht.

· Bedlinnen is voorradig

· Ponyrijden: tok, bodyprotector

· Watersporten: zwemvest, surfpak

Volgende uitrusting moet worden meegenomen door de deelnemer.

· Voldoende kledij en reservekledij

· Zwemgerief

· Een goeie regenjas (en eventueel regenbroek)

· Zonnecrème

· Ponyrijden: laarzen en een nauw aansluitende broek

· Watersporten: schoenen die mogen nat worden, als je een bril hebt een touwtje om die vast te binden.

Het gebruik van een GSM wordt afgeraden. Dit kan de lessen en het verloop van het kamp verstoren. Tijdens het kamp is het sportcentrum tot acht uur 's avonds telefonisch bereikbaar. Als er zich iets ernstig voordoet met een deelnemer worden de ouders op de hoogte gebracht door de kampleider.

Kunnen mijn kinderen op dezelfde kamer slapen?

De kamers worden gescheiden in jongens en meisjeskamers. Broer en zus kunnen dus niet samen op een kamer slapen. Familieleden of vrienden van hetzelfde geslacht kunnen wel op dezelfde kamer slapen. De kamers zijn voor 4 personen of voor 2 personen. De eerste dag waarop het kamp start kan dit worden geregeld met de monitoren. Op voorhand kunnen geen kamers worden gereserveerd.

Krijg ik een fiscaal attest voor kinderopvang?

Alle kinderen die nog geen 12 jaar geworden zijn komen in aanmerking voor een fiscaal attest. Deze attesten worden allemaal samen in het voorjaar van het volgende kalenderjaar verstuurd.

Krijg ik een attest voor de mutualiteit?

Als u een formulier van de mutualiteit bezorgt aan het sportcentrum wordt dit ingevuld en op de laatste dag van het kamp terug meegegeven of opgestuurd.

Worden er foto's van mijn zoon/dochter gepubliceerd?

Ja dat kan. Tijdens de sportkampen en andere activiteiten nemen we vaak foto's. Deze foto's worden op de website geplaatst zodat de kinderen en ouders mooie herinneringen aan het kamp kunnen bekijken. We selecteren uit dit beeldmateriaal ook vaak foto's om brochures, flyers en de website aantrekkelijk te maken.