Annuleringsvoorwaarden

 

Hoe annuleren?

 

• Annuleren kan alleen schriftelijk.

• Alle voorafbetaalde activiteiten worden niet terugbetaald.

• Als je ons een medisch attest bezorgt, kunnen we een tegemoetkoming doen.

 

Sportdagen, sportkampen of lessenreeksen annuleren?

 

De Boerekreek hanteert standaard 15% annuleringskosten.

• Annuleer je een sportdag helemaal? Dan is de annuleringskost 15% van het opgegeven aantal deelnemers of leerlingen.

• Annuleer je een lessenreeks of sportkamp? Dan is de annuleringskost 15% van het inschrijvingsgeld.

• Kom je niet opdagen in de eerste les van de lessenreeks of het sportkamp? Dan beschouwen we je inschrijving als geannuleerd, met 15% annuleringskost. De enige uitzondering zijn schoolsportdagen: je factuur houdt zowel rekening met het aantal opgegeven leerlingen op het bevestigingsformulier als met het aantal leerlingen dat effectief komt opdagen voor de schoolsportdag. Komen er minder leerlingen opdagen dan op het bevestigingsformulier? Dan komt 95% van het bevestigde aantal leerlingen op je factuur. Een bestaande en beproefde regeling.

 

Accommodatie of materiaal annuleren?

 

• Tot 14 dagen op voorhand kun je gereserveerde accommodatie of materiaal gratis annuleren.

• Clubs met contracten hebben recht op één gratis annulering minder dan 14 dagen op voorhand.

• Zeg je een seizoenscontract vervroegd op? Dan rekenen we 15% van het openstaande saldo aan als administratiekost.

• Privépersonen kunnen gratis een eenmalige reservatie annuleren tot twee dagen op voorhand.

 

Verblijf annuleren?

 

Volledig annuleren

• Méér dan 120 kalenderdagen voor de startdatum: 15%

• Tussen de 120 en 30 kalenderdagen voor de startdatum: 50%

• Minder dan 30 kalenderdagen vooraf: 100%

 

Gedeeltelijk annuleren

• Het aantal deelnemers aanpassen met meer dan 50% kan tot 90 kalenderdagen voor de startdatum.

• Kleinere aanpassingen van het aantal deelnemers kunnen tot 14 dagen op voorhand.